Academic Press Europe - uitgever van proefschriften, monografieen, studieboeken, Regionale boeken

Why publish with us?

Make me an offer

A quick look at your book!

How to reach us?

Email Mail

Waarom bij ons uitgeven?

Stuur mij een offerte

Een snelle blik op uw boek!

Hoe ons te bereiken?

Volg Academic Press Europe op Twitter Volg Academic Press Europe op LinkedIn Volg Academic Press Europe op Facebook
(Show tweets)
  Publication proposal
Name author(s)
Address
Postal code - City
Country
Telephone
E-mail
Special wishes

Title
Subtitle
Academic field
Number of pages
Number of copies wanted
Name of university